งานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3

งานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

Visitors: 43,463