งานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดเครื่องบินรองหลังที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่นี่

งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทางขับขนาน ทางขับ Perimeter Taxiway งานปรับปรุงคุณภาพดินลานจอดอากาศยานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 (2nd Midfield Satellite Airport), อาคารดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน พร้อมองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ประสิทธิภาพและสภาพการใช้งานของท่าอากาศยานในปัจจุบัน รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ

Visitors: 43,463