สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย แผ่นพับประชาสัมพันธ์และวีดิทัศน์ ซึ่งจะนำเสนอในแต่ละช่วงของการก่อสร้าง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการตลอดระยะเวลาประมาณ 3 ปี

แผ่นพับ ชุดที่ 1

แผ่นพับ ชุดที่ 2

.

วีดิทัศน์ ชุดที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

Visitors: 38,930