ติดต่อเรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นหน่วยงานกำกับดูแลโครงการ โดยผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant : CSC) เป็นผู้บริหารจัดการโครงการแทน ทอท. ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ ดังเช่นการรับมอบอำนาจให้ควบคุม ประสานงาน และบริหารการวางแผนงานโครงการทั้งหมด การจัดหา การดำเนินงานโครงการ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมค่าก่อสร้าง การบริหารสัญญาและการบริหารเวลา รวมทั้งการจัดการงานประจำวัน งานผู้รับจ้างควบคุมการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างจะรับคำสั่งและประสานงานด้านบริหารจัดการจาก ทอท.

กลุ่มบริษัท AEC Consortium

  1. บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
  2. บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนส์ จำกัด
  3. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท สแปน จำกัด
  5. บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด
  6. บริษัท เอดีพีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
Visitors: 41,136