ความก้าวหน้าการก่อสร้าง

งานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดเครื่องบินรองหลังที่ 2


                                                                                                                                                                                                                                          

Visitors: 16,486