ภาพการก่อสร้าง

ประมวลภาพความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย 
กลุ่มงานที่ 1 งานก่อสร้างทางวิ่ง
- งานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และทางขับขนาน
- งานก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway และทางขับเชื่อม
- งานก่อสร้าง Perimeter Taxiway
- งานก่อสร้าง Taxiway D Extension
- งานผิวทางของทางวิ่งเส้นที่ 3 และทางขับต่างๆ

กลุ่มงานที่ 2 งานปรับปรุงคุณภาพดิน
- บริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2

 

เดือนธันวาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565

เดือนตุลาคม 2565

เดือนกันยายน 2565

เดือนสิงหาคม 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565

เดือนเมษายน 2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เดือนมกราคม 2565

Visitors: 16,484