งานปรับปรุงคุณภาพดิน SAT 2

ประมวลภาพงานก่อสร้างงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 2 

1. งานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 2 (2nd Midfield Satellite Apron, SAT 2) รวมพื้นที่ 818,147 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย

   o งานปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธี PVD Conventional Consolidation Method (PCCM) พื้นที่ประมาณ 665,800 ตารางเมตร

   o งานปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธี Vacuum Consolidation Method (VCM) พื้นที่ประมาณ 152,347 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงคุณภาพดินพื้นที่ทางขับทางเชื่อมบริเวณ Taxiway B  ด้วยวิธี Vacuum Consolidation Method (VCM) พื้นที่ประมาณ 98,969 ตารางเมตร

Visitors: 38,931